Agata Hościło

Head of Applied Geomatics at Institute of Geodesy and Cartography

🇵🇱
Dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGIK, kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGIK). Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Wydziału Geodezji i Kartografii PW. W latach 2005-2011 związana z Uniwersytetem w Leicester (UK), gdzie otrzymała stopień doktora oraz odbyła staż podoktorski. Zainteresowania: monitorowanie kondycji i zmian środowiska przyrodniczego spowodowanych procesami klimatycznymi i działalnością człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych technik teledetekcyjnych, monitorowanie lasów, wykrywanie i analiza zmian pokrycia terenu, ocena skutków klęsk żywiołowych, integracja danych przestrzennych, upowszechnianie nauki. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat ekologii torfowisk, obiegu węgla oraz pożarów torfowisk występujących w strefie umiarkowanej i tropikalnej.

🇺🇸
Agata Hościło, Assoc. Prof., Head of Centre of Applied Geomatics at the Institute of Geodesy and Cartography (IGiK). She is graduated from the Department of Geography at the University of Warsaw and the Geodesy and Cartography at the Warsaw University of Technology. From 2005 to 2011, affiliated with the Department of Geography at the University of Leicester (UK) as a PhD student and post-doc. Her research interests are oriented around applications of remote sensed and geospatial data for land degradation, deforestation, land uptake, vegetation condition assessment, natural hazards in particularly fire regimes and vegetation responses.

10:30-11:15

Dzień 2

Technologie kosmiczne dla zrównoważonego rozwoju

Eksploracja kosmosu wydaje się mieć niewiele wspólnego z problemami, z jakimi borykamy się na Ziemi. Nic bardziej mylnego. Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak technologie kosmicznego pomagają nam dbać o naszą własną planetę i jak korzystamy z tych rozwiązań każdego dnia.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Day 2

Space technologies for sustainable development

Space exploration seems to have little to do with the problems we face on Earth. But it is not true. The invited guests will talk about how space technologies help us take care of our own planet and how we use these solutions every day.

 

Session in Polish language.