Agnieszka Oleksyn – Wajda

Attorney at law, Director of Sustainability Institute at Łazarski University

🇵🇱
Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Współtwórca i kierownik Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. EU Climate Pact Ambassador powołany przez Komisję Europejską. Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Autorka publikacji, raportów oraz analiz w zakresie wpływu branży mody na środowisko naturalne. Prelegentka i organizatorka konferencji, wykładowczyni. Mentorka i ambasadorka Programu Mentoringowego 2021 Fundacji Liderek Biznesu. Mentorka Programu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (edycja studencka).

🇺🇸
Director of the Sustainability Institute at Łazarski University. Co-founder and head of the Academy of Business and Law in the Fashion Sector and postgraduate studies in Law in Business of New Technologies. The creator and head of postgraduate studies in Environmental Protection Law at the Lazarski University. Attorney at law with several years of experience. EU Climate Pact Ambassador appointed by the European Commission. Vice-President of the Management Board of the Lewiatan Fashion Industry Entrepreneurs Association and a member of the Sectoral Council for Competence of the Fashion Industry and Innovative Textiles. Author of publications, reports and analyzes on the impact of the fashion industry on the natural environment. Speaker and conference organizer, lecturer. Mentor and ambassador of the Mentoring Program 2021 of the Business Leaders Foundation. Mentor of the UN Sustainable Development Ambassador Program in Poland (student edition).

11:45 - 12:15

Dzień 1

Zrównoważony rozwój

Od eksperymentów naukowych po akcje sprzątania świata - inicjatyw ekologicznych jest mnóstwo i bardzo nas to cieszy! Jeśli szukacie inspiracji na działania, które możecie podjąć w swoim środowisku, to zachęcamy do posłuchania zaproszonych gości.

 

Sesja w języku polskim.

11:45 - 12:15

Day 1

Sustainable development

From scientific experiments to cleaning up the world - there are plenty of ecological initiatives and we are very happy about that! If you are looking for inspiration for activities that you can take in your environment, we encourage you to listen to the invited guests.

 

Session in Polish language.