Andrzej Muter

Head of LIFE Unit, NFEP&WM

馃嚨馃嚤
Ekspert NFO艢iGW w zakresie finansowania ochrony 艣rodowiska, w szczeg贸lno艣ci ochrony przyrody, ze 艣rodk贸w krajowych i zagranicznych. Od 2007 roku zaanga偶owany we wdra偶anie Programu LIFE w Polsce. Wsp贸艂autor systemu wsp贸艂finansowania projekt贸w LIFE przez NFO艢iGW oraz struktur Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Ekspert krajowy w Komitecie LIFE Komisji Europejskiej.

馃嚭馃嚫
NFO艢iGW expert in the field of financing environmental protection, in particular nature protection, from domestic and foreign funds. Since 2007 has been involved in the implementation of LIFE Program in Poland. Co-author of the system of co-financing LIFE projects by the National Fund for Environmental Protection and Water Management as well as the structures of the National LIFE Contact Point. National expert in the LIFE Committee of the European Commission.

10:15 - 11:15

Dzie艅 1

Finansowanie innowacji 艣rodowiskowych

Cz艂owiek nie pozostaje bez wp艂ywu na otaczaj膮ce go 艣rodowisko. Dlatego tworzenie innowacyjnych rozwi膮za艅, kt贸re pomog膮 nam zadba膰 o nasz膮 planet臋, jest jednym z g艂贸wnych kierunk贸w rozwoju. Jak jednak zdoby膰 finansowanie na badania nad ekoinnowacjami? O tym, gdzie mo偶na szuka膰 wsparcia w tworzeniu technologii dla zr贸wnowa偶onego rozwoju, opowiedz膮 zaproszeni eksperci.

 

Sesja w j臋zyku polskim.

10:15 - 11:15

Day 1

Financing of environmental innovations

Man has an impact on the surrounding environment. Therefore, creating innovative solutions that will help us take care of our planet is one of the main directions of development. But how do you get funding for eco-innovation research? The invited experts will talk about where to look for support in creating technologies for sustainable development.

 

Session in Polish language.