Anna Łosiak

Scientific Researcher at Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Science

🇵🇱

🇺🇸

10:30-11:15

Dzień 2

Technologie kosmiczne dla zrównoważonego rozwoju

Eksploracja kosmosu wydaje się mieć niewiele wspólnego z problemami, z jakimi borykamy się na Ziemi. Nic bardziej mylnego. Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak technologie kosmicznego pomagają nam dbać o naszą własną planetę i jak korzystamy z tych rozwiązań każdego dnia.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Day 2

Space technologies for sustainable development

Space exploration seems to have little to do with the problems we face on Earth. But it is not true. The invited guests will talk about how space technologies help us take care of our own planet and how we use these solutions every day.

 

Session in Polish language.