Anna Niemczyk

Institute of Power Engineering - Research Institute; post-doc

馃嚨馃嚤
Post-doc researcher at Institute of Power Engineering in Warsaw (since October 2020). In 2020 she obtained Ph.D. degree in environmental engineering, mining and energy discipline of science at AGH University of Science and Technology. Has eight years of experience in the development of new materials for solid oxide cells, ceramic oxygen transport membranes and oxygen storage, as well as in the fabrication of SOC and characterization of their electrochemical properties. She has worked in several national projects and has collaborated with foreign research institutes such as Max Planck Institute, Fraunhofer IKTS, IREC, USTB Beijing, and Northern Illinois University.

馃嚭馃嚫
Post-doc w Instytucie Energetyki w Warszawie (od pa藕dziernika 2020 roku). W 2020 uzyska艂a stopie艅 doktora w dyscyplinie In偶ynieria 艣rodowiska, g贸rnictwo i energetyka na Akademii G贸rniczo-Hutniczej. Posiada o艣mioletnie do艣wiadczenie w opracowywaniu nowych materia艂贸w dla sta艂otlenkowych ogniw elektrochemicznych, ceramicznych membranach tlenowych i zwi膮zk贸w do magazynowania tlenu, a tak偶e w wytwarzaniu ogniw SOC i charakteryzowaniu ich w艂a艣ciwo艣ci elektrochemicznych. Pracowa艂a w kilku projektach krajowych i wsp贸艂pracowa艂a z zagranicznymi instytutami badawczymi, takimi jak Max Planck Institute, Fraunhofer IKTS, IREC, USTB Beijing i Northern Illinois University.

9:00-9:45

Dzie艅 2

Technologie wodorowe 鈥 torowanie drogi do gospodarek neutralnych dla klimatu

Technologie wodorowe pokazywane s膮 jako niezb臋dne rozwi膮zanie do osi膮gni臋cia neutralno艣ci klimatycznej. Deloitte zwraca uwag臋 na to, 偶e dzia艂ania zwi膮zane z opracowaniem i wdra偶aniem rozwi膮za艅 pozwalaj膮cych na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru stanowi膮 jeden z filar贸w Europejskiego Zielonego 艁adu (Green Deal) i s膮 jednym z priorytet贸w w programach finansowanych ze 艣rodk贸w UE i krajowych. Dlatego ten panel po艣wi臋cony b臋dzie w艂a艣nie temu zagadnieniu.

 

Sesja w j臋zyku angielskim.

9:00-9:45

Day 2

Hydrogen technologies 鈥 paving a path towards climate neutral economies

Hydrogen technologies are shown as an essential solution to achieving climate neutrality. Deloitte points out that activities related to the development and implementation of solutions for the production, storage, transport and use of hydrogen are one of the pillars of the European Green Deal and are one of the priorities in EU and national programs. Therefore, this panel will be devoted to this issue.

 

Session in English language.