Dorota Kinal

Director of the Department of Education and Science of the Marshal's Office of the Wielkopolska Region

🇵🇱
Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, edukator z pasji i wykształcenia. Doświadczony nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły. Przez dwa lata pełniła funkcję wicewojewody wielkopolskiego. W latach 2011-2014 Wicekurator Oświaty. Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Kościanie.

🇺🇸
Dorota Kinal is the Director of the Department of Education and Science of the Marshal's Office of the Wielkopolska Region. Educator by passion, experienced teacher, pedagogue, school principal. For two years she was the Deputy Voivode of Wielkopolska Province. In the years 2011-2014 the Vice-Curator of Education. Social probation officer at the District Court in Kościan.

 

10:45 - 11:45

Dzień 1

Inicjatywy edukacyjne w służbie środowisku

Edukacja nie jest już domeną wyłącznie szkół i nie kojarzy się wyłącznie z matematyką czy fizyką. Inicjatywy edukacyjne podejmowane są także przez organizacje czy firmy i dotyczą szeregu różnych zagadnień - od technologii, przez finanse, prawo, biznes, po ekologię. Podczas tej sesji porozmawiamy o tych inicjatywach edukacyjnych, które związane są z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

 

Sesja w języku polskim.

10:45 - 11:45

Day 1

Educational initiatives in the service of the environment

Education is no longer the domain of only schools and is not associated only with mathematics or physics. Educational initiatives are also undertaken by organizations or companies and relate to a number of different issues - from technology, through finance, law, business, to ecology. During this session, we will talk about those educational initiatives that are related to the promotion of sustainable development.

 

Session in Polish language.