Erki Ani

CEO at Cleantech Estonia, Co-Founder at Beamline Accelerator

🇵🇱

🇺🇸

12:15 - 13:15

Dzień 1

Dlaczego warto inwestować w CleanTech?

Innowacje środowiskowe są niezbędne. Jednak dbanie o naszą planetę nie zawsze jest tanie. Nasi goście pokażą jednak, że technologie dla środowiska to też świetny biznes. Nasi eksperci opowiedzą o tym, dlaczego warto inwestować w CleanTech i jak ten rynek wygląda obecnie.

Sesja w języku angielskim.

12:15 - 13:15

Day 1

Why is it worth investing in CleanTech?

Environmental innovation is essential. However, caring for our planet is not always cheap. Our guests will show, however, that technologies for the environment are also great business. Our experts will tell you why it is worth investing in CleanTech and what the market looks like today.

 

Session in English language.