Ewa Kocińska-Lange

Director of the NCBR Office in Brussels/Business & Science Poland

🇵🇱
Posiada szeroką wiedzę z zakresu polityki badań i innowacji UE. Od 2003 r. była zaangażowana w realizację projektów z programów ramowych, w tym z Horyzontu 2020. Pracowała jako ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski i projekty oraz jako doradca w programie TAIEX. Aktualnie ekspert w Strategicznym Komitecie Programowym Horyzontu Europa i Komitecie ds. poszerzania uczestnictwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej powołanych przez Komisję Europejską. Do 2019 r. była członkiem zarządu i zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Odpowiadała za opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju, wsparcie innowacji i przedsiębiorczości, projekty europejskie i współpracę z partnerami. Pomysłodawczyni Laboratorium Wyobraźni w PPNT – pierwszego centrum nauki w Wielkopolsce.

🇺🇸
Has extensive knowledge on the EU research and innovation policy and initiatives. Previously she was a member of the management board and deputy director of the Poznan Science & Technology Park in Poland. She was responsible for the development strategy, sustainability policy, innovation and entrepreneurship support, European projects and cooperation with national and international partners. She also initiated Imagination Laboratory, first science centre in the region. She was also the European Commission expert evaluating proposals and monitoring projects in Horizon 2020 and FP7 and advisor in the TAIEX programme. She was also engaged in various framework programmes projects as partner and coordinator.

9:00 - 10:00

Dzień 2

Możliwości działań ekspertów w kreowaniu krajowych strategii rozwoju technologicznego i strategii klimatycznej

09:00 - 10:00

Day 2

Possibilities of experts' actions in creating national strategies for technological development and climate strategy