Jan Chełkowski

Digital Transformation Consultsant, PAMI 2021 Coordinator

🇵🇱
Jan Chelkowski jako członek Zespołu Konsultantów odpowiada za wsparcie firm w obszarze transformacji cyfrowej, procesów biznesowych oraz ITSM. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów doradczych dla firm. Zwraca szczególną uwagę na podejście skoncentrowane na użytkowniku w tworzeniu rozwiązań informatycznych. Wierzy, że dobra technologia to taka, która daje ludziom narzędzia do robienia tego, w czym są najlepsi. W swojej pracy z powodzeniem łączy wiedzę technologiczną z doświadczeniem biznesowym. Dzięki ogromnej sieci relacji podejmuje projekty w wielu branżach.

🇺🇸
Jan Chelkowski as a member of the Consulting Team is responsible for supporting companies in the area of digital transformation, busienss processes and ITSM. He has conducted several dozen advisory projects for companies. He pays special attention to the human-centric approach in creating IT solutions. He believes that good technology is one that gives people the tools to do what they are best at. In his work he successfully combines technological knowledge with business experience. Thanks to a huge network of relationships, he undertakes projects in a wide range of industries.

10:00 - 10:15

Dzień 1

Oficjalne otwarcie

12:15 - 13:15

Dzień 1

Dlaczego warto inwestować w CleanTech?

Innowacje środowiskowe są niezbędne. Jednak dbanie o naszą planetę nie zawsze jest tanie. Nasi goście pokażą jednak, że technologie dla środowiska to też świetny biznes. Nasi eksperci opowiedzą o tym, dlaczego warto inwestować w CleanTech i jak ten rynek wygląda obecnie.

Sesja w języku angielskim.

14:00 - 15:00

Dzień 1

Smart cities - czy możemy osiągnąć neutralność klimatyczną miast?

Smart cities to gorący temat. W końcu w miastach żyje znaczna część ludzkości, więc technologie dla miast są nie tylko ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, ale też wygody mieszkańców. Dzięki jakim technologiom miasta robią się bardziej smart i jak to wygląda w Polsce? Czy możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej miast? Na jakich działaniach powinny skupić się samorządy, aby osiągnąć najlepsze efekty?

 

Sesja w języku polskim.

10:00 - 10:15

Day 1

Opening

Session in Polish language.

12:15 - 13:15

Day 1

Why is it worth investing in CleanTech?

Environmental innovation is essential. However, caring for our planet is not always cheap. Our guests will show, however, that technologies for the environment are also great business. Our experts will tell you why it is worth investing in CleanTech and what the market looks like today.

 

Session in English language.

14:00 - 15:00

Day 1

Smart cities - can we achieve climate neutrality of cities?

Smart cities are a hot topic. After all, a large proportion of humanity lives in cities, so technologies for cities are not only important for sustainable development, but also for the convenience of the inhabitants. What technologies make cities smarter and what does it look like in Poland? Is it possible to achieve climate neutrality of cities? What activities should local governments focus on in order to achieve the best results?

 

Session in Polish language.