Joanna Korgul

Editor in chief www.swiatoze.pl

🇵🇱
Dziennikarka, redaktorka naczelna portalu Świat OZE Skupia się na tematach związanych z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością i szeroko pojętą ekologią oraz zrównoważonym rozwojem. Jedna z koordynatorek projektu Karta Zielonej Transformacji - dokumentu zobowiązującego do podjęcia działań w celu ograniczania zmian klimatu z naciskiem na inwestycje w zielone technologie. Czynna uczestniczka i współorganizatorka wielu lokalnych inicjatyw prośrodowiskowych.

🇺🇸
Journalist, editor-in-chief Świat OZE It focuses on topics related to renewable energy sources, electromobility, ecology and sustainable development. One of the coordinators of the Green Transition Charter project - a document obliging to take action to limit climate change with an emphasis on investments in green technologies. Active participant and co-organizer of many local pro-environmental activites.

9:45-10:30

Dzień 2

Zielona energia

Żaden temat nie kojarzy się tak bardzo z ekologią i zrównoważonym rozwojem, jak zielona energia. I nic dziwnego! Energia jest podstawą funkcjonowania obecnej gospodarki, a jej zużycie rośnie z roku na rok. Przejście na odnawialne źródła energii jest wręcz konieczne, jeżeli chcemy dalej się rozwijać. Dlatego zaprosiliśmy ekspertów, którzy przybliżą nam ten temat.

 

Sesja w języku polskim.

9:45-10:30

Day 2

Green energy

No topic is associated so much with ecology and sustainable development as green energy. And no wonder! Energy is the basis of the current economy and its consumption grows every year. Switching to renewable energy sources is even necessary if we want to develop further. That is why we have invited experts who will bring us closer to this topic.

 

Session in Polish language.