Joanna Maraszek

Vice President Planet-A Foundation

🇵🇱
Joanna Maraszek, inżynierka, entuzjastka zrównoważonego rozwoju. Ukończyła energetykę na AGH w Krakowie oraz Sustainable Development na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożycielka Planet-A Foundation, będącego think-tankiem komunikacyjno-edukacyjnym w zakresie zmiany klimatu. Vice kurator Global Shapers Warsaw Hub, Inicjatywy World Economic Forum, współtwórczyni Perspektywy Women in Tech Summit – największego wydarzenia poświęconego kobietom w technologiach w Europie oraz Azji Centralnej. Założycielka Project Tajikistan oraz Light On India, projektów edukacyjnych w zakresie energetyki słonecznej w Dushanbe oraz Nagpur.

🇺🇸
Joanna Maraszek, engineer, enthusiast of sustainable development. She graduated from energy engineering at AGH UST and Sustainable Development at the University of Warsaw. Co-founder of Planet-A Foundation, a communication and education think-tank in the field of climate change. Vice curator at Global Shapers Warsaw Hub, World Economic Forum Initiative; member of Perspektywy Women in Tech Summit team - the largest event for women in Tech&IT in Europe and Central Asia. Founder of Project Tajikistan and Light On India, educational solar energy projects in Dushanbe and Nagpur.

10:45 - 11:45

Dzień 1

Inicjatywy edukacyjne w służbie środowisku

Edukacja nie jest już domeną wyłącznie szkół i nie kojarzy się wyłącznie z matematyką czy fizyką. Inicjatywy edukacyjne podejmowane są także przez organizacje czy firmy i dotyczą szeregu różnych zagadnień - od technologii, przez finanse, prawo, biznes, po ekologię. Podczas tej sesji porozmawiamy o tych inicjatywach edukacyjnych, które związane są z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

 

Sesja w języku polskim.

10:45 - 11:45

Day 1

Educational initiatives in the service of the environment

Education is no longer the domain of only schools and is not associated only with mathematics or physics. Educational initiatives are also undertaken by organizations or companies and relate to a number of different issues - from technology, through finance, law, business, to ecology. During this session, we will talk about those educational initiatives that are related to the promotion of sustainable development.

 

Session in Polish language.