Justyna Markowicz

Podcaster at Zrównoważony Biznes Podcast and Design Thinking Facilitator

🇵🇱

Twórczyni i prowadząca podcast Zrównoważony Biznes, w którym spotyka się z polskimi czołowymi ekspertkami i ekspertami by rozmawiać o budowaniu prawdziwie odpowiedzialnej i zrównoważonej firmy. Od 8 lat koordynuje projekty społeczne, edukacyjne, pracownicze oraz projekty w obszarze sustainability w biznesie i NGOsach. Właśnie uruchamia Future Heroes, inicjatywę edukacyjną, opartą na metodzie design thinking, aktywizującą i budującą kompetencje przyszłości wśród młodzieży poprzez udział w warsztatach kreatywnego rozwiązywania wyzwań świata.

🇺🇸

Host of the Zrównoważony Biznes (Sustainable Business) Podcast, where she discusses ways to build a truly responsible and sustainable company with leading Polish experts. For the last 8 years, she has been coordinating social, educational, HR and sustainability projects in business and non-profit organizations. She is currently launching Future Heroes, an educational initiative based on the design thinking method, activating and building the future competencies among youth through participation in workshops on solving world social and environmental challenges of the world.

10:45 - 11:45

Dzień 1

Inicjatywy edukacyjne w służbie środowisku

Edukacja nie jest już domeną wyłącznie szkół i nie kojarzy się wyłącznie z matematyką czy fizyką. Inicjatywy edukacyjne podejmowane są także przez organizacje czy firmy i dotyczą szeregu różnych zagadnień - od technologii, przez finanse, prawo, biznes, po ekologię. Podczas tej sesji porozmawiamy o tych inicjatywach edukacyjnych, które związane są z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

 

Sesja w języku polskim.

10:45 - 11:45

Day 1

Educational initiatives in the service of the environment

Education is no longer the domain of only schools and is not associated only with mathematics or physics. Educational initiatives are also undertaken by organizations or companies and relate to a number of different issues - from technology, through finance, law, business, to ecology. During this session, we will talk about those educational initiatives that are related to the promotion of sustainable development.

 

Session in Polish language.