Katarzyna Udrycka

Ecological Transition, Climate Change and Biodiversity Consultant

🇵🇱
Konsultantka w obszarze transformacji ekologicznej. Pomaga firmom podejmować właściwe działania proekologiczne i unikać pułapki „greenwashingu”. Edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności. Ekspertka programu Climate Leadership Centrum UNEP/GRID Warszawa. Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (www.naukaoklimacie.pl). Certyfikowana animatorka, trenerka warsztatów edukacyjnych Mozaika Klimatyczna (Climate Fresk) opracowanych na podstawie danych z raportów IPCC. Animatorka warsztatów edukacyjnych na podstawie raportów IPBES, UN. Zaangażowana w projekt Time for the Planet. Działa na rzecz ochrony dzikiej przyrody.

🇺🇸

Ecological Transition, Climate Change & Biodiversity Consultant. Expert of Climate Leadership Program by UNEP/GRID Warsaw Center. Certified alumni of Akademia Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl). Certified facilitator and trainer of Climate Fresk workshops, an innovative approach to understand the scientific climate change basis, based on IPCC reports. Certified facilitator of Biodiversity Fresk workshops, based on IPBES, UN, reports. Member of the Time for the Planet project. Wild nature, biodiversity protection Activist.

 

10:15 - 10:45

Dzień 1

Walka ze zmianami klimatu

Zmiana klimatu jest już faktem. Pytanie brzmi - co możemy z tym zrobić? Zaprosiliśmy ekspertów, którzy opowiedzą o tym, jakie kroki podejmujemy i jakie jeszcze możemy podjąć zarówno we własnym domu, jak i na szczeblu lokalnym czy państwowym, aby zmniejszyć negatywny wpływ, jaki ma działalność człowieka na środowisko.

 

Sesja w języku polskim.

10:15 - 10:45

Day 1

Fight against climate change

Climate change is already a fact. The question is - what can we do about it? We have invited experts who will tell you what steps we are taking and what else we can take, both at home and at the local or national level, to reduce the negative impact of human activity on the environment.

 

Session in Polish language.