Katarzyna Wolszczak

Sustainability, climate change & zero waste consultant

🇵🇱
Założycielka firmy doradczo-szkoleniowej Akademia Zero Waste, konsultantka i trenerka zrównoważonego rozwoju, ekonomii cyrkularnej i bioróżnorodności. Jest jednym z nielicznych ekspertów zero waste na rynku polskim. Posiada akredytację Climate Reality Project® Leadership – organizacji utworzonej przez byłego prezydenta USA, Al’a Gore. Jest jednym z pierwszych w Polsce facylitatorów gry klimatycznej Mozaika Klimatyczna, koordynatorką sieci Zero Waste Professionals oraz członkiem inicjatywy Trenerzy dla Planety. Współtworzy Circular Economy Club Warsaw, jest ekspertem przy platformie „Parterstwo dla klimatu” Miasta Warszawa. Współpracuje z sektorem prywatnym, publicznym, pozarządowym, szkołami i instytucjami kulturalnymi. Tworzy autorskie programy doradczo-szkoleniowe. W ciągu ostatnich dwóch lat przeszkoliła ponad 2 000 osób. Jest mentorem przyszłych zielonych liderów.

🇺🇸
Founder of Akademia Zero Waste - consulting and training company specialized in the are of sustainable development, circular economy and biodiversity. One of the few zero waste experts on the Polish market. Accredited Climate Reality Project® Leader - an organization founded and run by former US President Al Gore. One of the first facilitators of the Climate Collage game in Poland, a coordinator of the Zero Waste Professionals network and a member of the Trainers for Planet initiative. Co-founder of Circular Economy Club Warsaw, and an expert at the „Partership for the Climate" platform of the City of Warsaw. She cooperates with the private, public and NGO sectors, schools and cultural institutions. Creates own and unique consulting and training programs. Over the last two years, she has trained over 2,000 people. She is also a mentor for the future green leaders.

11:45 - 12:15

Dzień 1

Zrównoważony rozwój

Od eksperymentów naukowych po akcje sprzątania świata - inicjatyw ekologicznych jest mnóstwo i bardzo nas to cieszy! Jeśli szukacie inspiracji na działania, które możecie podjąć w swoim środowisku, to zachęcamy do posłuchania zaproszonych gości.

 

Sesja w języku polskim.

11:45 - 12:15

Day 1

Sustainable development

From scientific experiments to cleaning up the world - there are plenty of ecological initiatives and we are very happy about that! If you are looking for inspiration for activities that you can take in your environment, we encourage you to listen to the invited guests.

 

Session in Polish language.