Marcin Korolec

Director of Green Economy Institute

🇵🇱
Marcin Korolec – Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Członek Rady Doradczej ds. Klimatu i Środowiska Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członek Rad Nadzorczych Meva Energy, InnoEnergy, Transport and Environment (europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu), członek Międzynarodowej Grupy Doradczej Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Techniki Parlamentu Europejskiego (STOA). Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, w latach 2011 – 1013 pełnił funkcję Ministra Środowiska oraz Wiceministra Gospodarki, w latach 2005 – 2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii oraz był koordynatorem polskiej administracji w pracach OECD). Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej – COP19 w Warszawie w 2013. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie w 2011. Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner. W latach 2010 - 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) 2013 - 2015.

🇺🇸
Marcin Korolec is Director of Green Economy Institute (since 2020), President of Electric Vehicles Promotion Foundation (since 2016). Member of Climate and Environment Advisory Council of European Investment Bank (since 2021). Member of the Supervisory Board of MevaEnergy (since 2020), InnoEnergy (since 2019), Transport and Environment (since 2019). He was Polish Climate Minister 2014 to 2015, Minister of the Environment from 2011 to 2013 and Minister for Trade, 2005 - 2011. Between 2005 and 2015 represented Poland in more than 120 European Union Council Ministers Meetings (Councils: Climate, Competitiveness, Energy, Environment and Trade). Marcin Korolec was President of the UNFCCC COP19 in 2013 and co-led the European Union’s delegation at the 2011 UNFCCC Conference in Durban. He was Member of Green Climate Fund Board (2013 – 2015). He established (2013) Green Weimar Triangle – cooperation between Environment Ministers from France, Germany, Poland. He is married to Olga Korolec and the father of four.

9:00 - 10:00

Dzień 2

Możliwości działań ekspertów w kreowaniu krajowych strategii rozwoju technologicznego i strategii klimatycznej

09:00 - 10:00

Day 2

Possibilities of experts' actions in creating national strategies for technological development and climate strategy