Marcin Lewenstein

Innovation Officer, InnoEnergy

🇵🇱
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W 2016 roku uzyskał dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej i University of Quebec at Montreal. W latach 2006-2007 w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie jako Dyrektor Departamentu Strategii odpowiadał za planowanie strategii Grupy Kapitałowej, rozwój nowych obszarów działalności oraz projekty elektroenergetyczne. W styczniu 2016 dołączył do zespołu InnoEnergy jako Innovation Officer i Lider Obszaru Tematycznego „Energia dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”.

🇺🇸
A graduate of the Faculty of Law and Administration of Warsaw University and joint Warsaw School of Economics’ and the Paris SciencesPo Programme of European Studies. Holds MBA diploma from WSE and University of Quebec at Montreal. In 2006 and early 2007 Mr. Lewenstein worked in the European Commission, in DG Information Society and Media. After returning to Poland, he became Head of Office of the Polish Electricity Association. In 2008 he rejoined PGNiG S.A., where he was responsible for planning of Group’s strategy, business expansion and development of the company’s power generation projects as the Director of Strategy Department. Since January 2016 he works for InnoEnergy as Innovation Officer and Thematic Field Leader for “Energy for Circular Economy” thematic field.

9:45-10:30

Dzień 2

Zielona energia

Żaden temat nie kojarzy się tak bardzo z ekologią i zrównoważonym rozwojem, jak zielona energia. I nic dziwnego! Energia jest podstawą funkcjonowania obecnej gospodarki, a jej zużycie rośnie z roku na rok. Przejście na odnawialne źródła energii jest wręcz konieczne, jeżeli chcemy dalej się rozwijać. Dlatego zaprosiliśmy ekspertów, którzy przybliżą nam ten temat.

 

Sesja w języku polskim.

9:45-10:30

Day 2

Green energy

No topic is associated so much with ecology and sustainable development as green energy. And no wonder! Energy is the basis of the current economy and its consumption grows every year. Switching to renewable energy sources is even necessary if we want to develop further. That is why we have invited experts who will bring us closer to this topic.

 

Session in Polish language.