Marcin Tischner

Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska

🇵🇱

🇺🇸
Marcin Tischner - his life mission is to search, promote and implement effective ways to create a more sustainable future, especially in the food sector. At ProVeg Polska he holds the position of Corporate Engagement & Sustainability Specialist and is responsible for working with food producers and retail chains, educating them about the veggie trend, plant-based alternatives and cultivated meat, and raising awareness about the impact of our food choices on the environment.

12:45-13:15

Dzień 2

Firmowe inicjatywy ekologiczne - czy biznes może być odpowiedzialny?

Cały świat podejmuje działania na rzecz środowiska. Co jednak z biznesem? Co w tym temacie robią firmy? O tym, czy biznes może być odpowiedzialny oraz jak dbanie o otoczenie może iść w parze z rozwojem działalności opowiedzą zaproszeni prelegenci.

 

Sesja w języku polskim.

12:45-13:15

Day 2

Corporate ecological initiatives - can business be responsible?

The whole world is taking action for the environment. But what about business? What are companies doing in this regard? The invited speakers will talk about whether business can be responsible and how caring for the environment can go hand in hand with business development.

 

Session in Polish language.