Marzena Cypryańska-Nezlek

Center for Climate Action and Social Transformation (4CAST)

🇵🇱
Marzena Cypryańska-Nezlek, psycholożka społeczna, dr psychologii. Pracuje na Uniwersytecie SWPS. Kieruje Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych (4CAST). Jej zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju i psychologicznych oraz społecznych konsekwencji zmiany klimatu. Autorka artykułów naukowych i publikacji popularno-naukowych poświęconych psychologicznym skutkom zmiany klimatu oraz czynnikom psychologicznym sprzyjającym zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jest też zaangażowana w tworzenie programów edukacyjnych w obszarze przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

🇺🇸
Marzena Cypryanska-Nezlek is an assistant professor at SWPS University of Social Sciences and Humanities, and she is Head of the Center for Climate Action and Social Transformation (4CAST). Her research focuses on sustainable development and the social and psychological consequences of climate change. The results of her research have been published in scientific papers in peer reviewed journals and in audience-friendly texts and webinars. Apart from her research activities, she has been involved in numerous educational and social programs.

10:45 - 11:45

Dzień 1

Inicjatywy edukacyjne w służbie środowisku

Edukacja nie jest już domeną wyłącznie szkół i nie kojarzy się wyłącznie z matematyką czy fizyką. Inicjatywy edukacyjne podejmowane są także przez organizacje czy firmy i dotyczą szeregu różnych zagadnień - od technologii, przez finanse, prawo, biznes, po ekologię. Podczas tej sesji porozmawiamy o tych inicjatywach edukacyjnych, które związane są z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

 

Sesja w języku polskim.

10:45 - 11:45

Day 1

Educational initiatives in the service of the environment

Education is no longer the domain of only schools and is not associated only with mathematics or physics. Educational initiatives are also undertaken by organizations or companies and relate to a number of different issues - from technology, through finance, law, business, to ecology. During this session, we will talk about those educational initiatives that are related to the promotion of sustainable development.

 

Session in Polish language.