Michał Maćkowiak

COO

🇵🇱
Poprzez rynki kapitałowe, relacje inwestorskie, innowacje do zrównoważonej energii i elektromobilności. Były Dyrektor Innowacji i członek Rady Nadzorczej RAFAKO SA. Wynalazca i współzałożyciel pierwszego polskiego autobusu zeroemisyjnego z bateriami w podwoziu - RAFAKO E-BUS, przejętego przez ARP SA i przemianowanego na ARP e-Vehicles. Ściśle współpracuje z InnoEnergy, podmiotem w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wspiera start-upy z Europy, USA i Ameryki Łacińskiej w obszarze energii odnawialnej, magazynowania energii i elektromobilności. Mentor w Unknown Group i Fundacji Solar Impulse. Członek grup roboczych EU Battery Alliance (EBA250) pod skrzydłami Komisji Europejskiej. Zaangażowany w rynek venture capital, w szczególności w kształtowanie rynku VC w Polsce.

🇺🇸
Through capital markets, investor relations, innovations to sustainable energy and emobility. Former Head of Innovation and member of the Supervisory Board at RAFAKO SA. Inventor and Co-Founder of the first Polish zero-emission bus with battery in the chassis - RAFAKO E-BUS, acquired by ARP SA and rebranded to ARP e-Vehicles. Working closely with InnoEnergy, entity under European Institute of Innovation & Technology (EIT). Supporting star-ups from Europe, US and Latin America in the field of renewable energy, energy storage and electromobility. Mentor in Unknown Group and Solar Impulse Foundation. Member of the working groups of EU Battery Alliance (EBA250) under the wings of the European Commission. Involved in a venture capital market, especially in shaping a VC market in Poland.

12:15 - 13:15

Dzień 1

Dlaczego warto inwestować w CleanTech?

Innowacje środowiskowe są niezbędne. Jednak dbanie o naszą planetę nie zawsze jest tanie. Nasi goście pokażą jednak, że technologie dla środowiska to też świetny biznes. Nasi eksperci opowiedzą o tym, dlaczego warto inwestować w CleanTech i jak ten rynek wygląda obecnie.

Sesja w języku angielskim.

12:15 - 13:15

Day 1

Why is it worth investing in CleanTech?

Environmental innovation is essential. However, caring for our planet is not always cheap. Our guests will show, however, that technologies for the environment are also great business. Our experts will tell you why it is worth investing in CleanTech and what the market looks like today.

 

Session in English language.