Michał Pajdak

CEO@Appgration, VP@ePsycholodzy, Expert and Wykładowca @WSB University

🇵🇱
Przedsiębiorca w obszarze zaawansowanych technologii i innowacji, trener biznesu, mentor i wykładowca akademicki. Zajmuje się tworzeniem innowacji i ich komercjalizacją. W ostatnim czasie zaangażowany w Aplikację BLIX, Pricely, ePsycholodzy i Appgration.

🇺🇸
Entrepreneur in the area of high technology and innovation, business coach, mentor and university lecturer. Involved in creating innovations and their commercialization. Recently involved in BLIX, Pricely, ePsycholodzy and Appgration.

11:00-11:45

Dzień 2

Nowe technologie dla środowiska

Technologia niekoniecznie kojarzy się z pozytywnym wpływem na środowisko. Rozwój naszej gospodarki niekorzystnie zmienia naszą planetę. Nie znaczy to jednak, że technologia jest zła. Zaproszeni goście opowiedzą o rozwiązaniach, które pozwalają nam wdrażać pozytywne zmiany - zmniejszać zużycie zasobów czy monitorować zanieczyszczenie środowiska.

 

Sesja w języku angielskim.

11:00-11:45

Day 2

New technologies for the environment

Technology is not necessarily associated with a positive impact on the environment. The development of our economy is adversely changing our planet. This does not mean, however, that the technology is bad. Invited guests will talk about solutions that allow us to implement positive changes - reduce resource consumption or monitor environmental pollution.

 

Session in English language.