Monika M. Kaczmarek

Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Olsztyn; professor

🇵🇱
Kieruje własną grupą badawczą oraz Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie. Ma wszechstronne zainteresowania badawcze, często na pograniczu dyscyplin. Uzyskała wiele nagród i stypendiów, m.in. z Komisji Fulbrighta (staż w Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, USA) oraz Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie (staż na Politechnice Monachijskiej). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Wygłosiła szereg wykładów w Polsce i za granicą (np. w USA, Szwajcarii, Izraelu). Od lat angażuje się w prace w różnych zespołach doradczych i organizacjach naukowych m.in.: Akademii Młodych Uczonych PAN, Radzie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Narodowego Centrum Nauki.

🇺🇸
She is a Group Leader and Head of Molecular Biology Laboratory at the Institute. Her research interests are broad, often at the edge of several disciplines. She is a beneficiary of numerous awards and scholarships from, e.g. Fulbright Commission (PBRC, LSU, Baton Rouge, USA) and Alexander von Humboldt & Hertie Foundations (Technische Universität München). She published dozens of publications in renowned scientific journals and gave several lectures in Poland and abroad (e.g. USA, Switzerland, Israel). She has provided a broad range of services to the academic community and to governmental and professional organizations, e.g. Polish Young Academy, Polish-American Fulbright Commission (Board of Directors) and National Science Center Poland (Scientific Board).

9:00 - 10:00

Dzień 2

Możliwości działań ekspertów w kreowaniu krajowych strategii rozwoju technologicznego i strategii klimatycznej

09:00 - 10:00

Day 2

Possibilities of experts' actions in creating national strategies for technological development and climate strategy