Piotr Olkiewicz

Sustainability & Smart City Expert

🇵🇱
Ekspert i Konsultant. 20 lat w projektach Zrównoważone miasta & Smart City, innowacyjny wizjoner. Ekspert ds. infrastruktury\rozwiązań IT w zakresie strategii Smart City i dojrzałości cyfrowej. W swym eksperckim podejściu ujmuje: potencjały i deficyty miast jako kluczowych aspektów tworzenia średnio- i długoterminowego planu rozwoju konkurencyjnych strategii miast, w tym włączenia społecznego, interesariuszy\użytkowników miasta, uwzględnianie depopulacji i migracji, aspektów ekonomicznych, lokalnego biznesu, wyzwań środowiskowych\klimatycznych, jakości życia i dobrobytu obywateli, bioróżnorodności i ekologii, adaptacji do zmian klimatu, gospodarka odpadami\gospodarka o obiegu zamkniętym, energię i transformację energetyczną, i wiele innych. Modeluje projekty i zarządzanie innowacjami w miastach poprzez myślenie systemowe i myślenie projektowe.

🇺🇸
Expert & Consultant. 19 years in Sustainable Cities & Smart City assessments, innovative visioner. ICT infrastructure\IT solutions expert within Smart City and digital maturity. As expert workaround potentials and deficits of cities as a crucial\key aspect of creating medium and long-term development competitive cities strategies including social inclusion and the city's stakeholders\users, depopulation and migration, economic aspects, local business, environmental\climate challenges, governance, local business development, wellbeing for citizens, biodiversity & ecology, climate adaptation, management, waste management\circular economy, energy, and energy transformation, water management. Project orchestration and Innovation management through systems thinking and design thinking approach.

14:00 - 15:00

Dzień 1

Smart cities - czy możemy osiągnąć neutralność klimatyczną miast?

Smart cities to gorący temat. W końcu w miastach żyje znaczna część ludzkości, więc technologie dla miast są nie tylko ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, ale też wygody mieszkańców. Dzięki jakim technologiom miasta robią się bardziej smart i jak to wygląda w Polsce? Czy możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej miast? Na jakich działaniach powinny skupić się samorządy, aby osiągnąć najlepsze efekty?

 

Sesja w języku polskim.

14:00 - 15:00

Day 1

Smart cities - can we achieve climate neutrality of cities?

Smart cities are a hot topic. After all, a large proportion of humanity lives in cities, so technologies for cities are not only important for sustainable development, but also for the convenience of the inhabitants. What technologies make cities smarter and what does it look like in Poland? Is it possible to achieve climate neutrality of cities? What activities should local governments focus on in order to achieve the best results?

 

Session in Polish language.