Piotr Sulikowski

Board Member National R&D Center, Prof. of IT & Business, President's Expert on HiTech

馃嚨馃嚤
Specjalista ds. zarz膮dzania, IT, bada艅 i rozwoju oraz inwestycji z interdyscyplinarnym do艣wiadczeniem w 艣rodowisku akademickim, biznesie, instytucjach rz膮dowych i organizacjach pozarz膮dowych (USA, Wielka Brytania, Luksemburg, Polska). Studiowa艂 na Uniwersytecie Stanforda i szkoli艂 si臋 w IBM TJ Watson Research Center, Fraunhofer i Komisji Europejskiej. Pracowa艂 jako Ekspert Prezydenta ds. Nowych Technologii i Innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Zajmowa艂 stanowiska kierownicze w Solidarit茅-Luxemburg Charity i Toastmasters International. Cz艂onek Rady Top 500 Innovators oraz cz艂onek wspieraj膮cy Polsko-Ameryka艅skiej Rady Handlu. Ekspert w projektach unijnych i krajowych, laureat krajowych i mi臋dzynarodowych konkurs贸w i program贸w, m.in. Top 500 Innovators, Ambasadorzy Instytutu SAS, Ekspert Primus Inter Pares i SIMS. Pomys艂odawca i organizator Programu Komisji Fulbrighta i Top 500 TopMinds. Organizator i dyrektor Szko艂y Or艂贸w. Cz艂onek Zarz膮du Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju. Obszary zainteresowa艅: zarz膮dzanie, marketing, e-commerce, B+R, ulgi podatkowe na B+R, doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, przyw贸dztwo, finansowanie prywatne i publiczne, IT w biznesie, systemy rekomendacji, eye tracking, data science, AI, CRM, customer intelligence, e -biznes, e-zdrowie, zarz膮dzanie mark膮, zarz膮dzanie produktem, wyst膮pienia publiczne, innowacje, design thinking.

馃嚭馃嚫
Piotr S. Sulikowski, PhD, MSc, MEcon Management, IT, R&D and investment professional with contagious energy, good communication skills and interdisciplinary experience in academia, business, governments & NGO鈥檚 (USA, UK, Luxembourg, Poland). Studied at Stanford University and trained at IBM TJ Watson Research Center, Fraunhofer and European Commission. Worked as the President鈥檚 Expert on New Technologies and Innovation at the Chancellery of the President of Poland. Held management positions at Solidarit茅-Luxemburg Charity and Toastmasters International. Member of the Top 500 Innovators Council and Supporting Member of US-Polish Trade Council. Expert in EU & government projects, laureate of national & international competitions and programs, incl. Top 500 Innovators, SAS Institute Ambassadors, Primus Inter Pares Expert and SIMS. Fulbright Commission and Top 500 TopMinds Program initiator and organizer. Eagles School organizer and director. Board Member of National Center for Research and Development. Areas of interest: management, marketing, e-commerce, R&D, R&D tax incentives, new business consulting, leadership, private and public funding, IT in business, recommender systems, eye tracking, data science, AI, CRM, customer intelligence, e-business, e-healthcare, brand management, product management, business development, public speaking, innovation, design thinking.

9:00 - 10:00

Dzie艅 2

Mo偶liwo艣ci dzia艂a艅 ekspert贸w w kreowaniu krajowych strategii rozwoju technologicznego i strategii klimatycznej

09:00 - 10:00

Day 2

Possibilities of experts' actions in creating national strategies for technological development and climate strategy