Tobiasz Adamczewski

Head of Renewables

🇵🇱
Tobiasz Adamczewski kierownikiem ds. OZE w Forum Energii - warszawskim think tanku zajmującym się transformacją energetyczną. Był dyrektorem działu ochrony przyrody WWF Polska i członkiem zarządu. Przed objęciem funkcji kierowniczych był ekspertem WWF Polska ds. klimatu i energii. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje rozwój projektów z zakresu energii odnawialnej, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach polityki klimatycznej oraz jako analityk w firmie medialno-konsultingowej zajmującej się energetyką. Posiada tytuł licencjata Uniwersytetu w Toronto, magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

🇺🇸
Tobiasz Adamczewski is the Head of Renewables in Forum Energii – a Warsaw based think tank dealing with energy transition. He was WWF Poland’s Conservation Director and member of the management board. Before taking on management roles, he was WWF Poland’s climate and energy expert. His past professional experience includes development of renewable energy projects, work in the public sector in international climate policy negotiations and as an analyst in an energy media-consulting firm. He holds a BA from the University of Toronto, MA from the Jagiellonian University in Cracow and a postgraduate diploma from the Cracow University of Economics.

9:45-10:30

Dzień 2

Zielona energia

Żaden temat nie kojarzy się tak bardzo z ekologią i zrównoważonym rozwojem, jak zielona energia. I nic dziwnego! Energia jest podstawą funkcjonowania obecnej gospodarki, a jej zużycie rośnie z roku na rok. Przejście na odnawialne źródła energii jest wręcz konieczne, jeżeli chcemy dalej się rozwijać. Dlatego zaprosiliśmy ekspertów, którzy przybliżą nam ten temat.

 

Sesja w języku polskim.

9:45-10:30

Day 2

Green energy

No topic is associated so much with ecology and sustainable development as green energy. And no wonder! Energy is the basis of the current economy and its consumption grows every year. Switching to renewable energy sources is even necessary if we want to develop further. That is why we have invited experts who will bring us closer to this topic.

 

Session in Polish language.