Tomasz Morozgalski

Prawnik, aktywista miejski, instagramer (@wolnazielen, @generalnie.to), działacz społeczny.

🇵🇱
Prawnik, aktywista miejski, instagramer (@wolnazielen, @generalnie.to), działacz społeczny.  Na Instagramie opowiada o naturze, kryzysie klimatycznym oraz metodach przeciwdziałania jego skutkom, analizuje i popularyzuje skuteczne metody walki ze zmianami klimatu od tych najmniejszych jak zakładanie łąk kwietnych w miastach po rozwiązania systemowe na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Tomka możecie spotkać na akcjach obywatelskiego liczenia drzew, dyskusjach o wycinkach drzew podczas sesji Rad Dzielnic Warszawy i protestach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

🇺🇸

 

12:15 - 13:15

Dzień 1

Siła internetu - w kreowaniu świadomego konsumpcjonizmu

Rozpowszechnienie Internetu miało ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Z jednej strony sieć pozwala niespotykany wcześniej dostęp do informacji. Z drugiej strony, szybki i prosty dostęp do dóbr miał też ogromy wpływ na wszechobecny konsumpcjonizm. A jednak istnieje spora grupa internetowych twórców, którzy rozwijają się w przeciwnym kierunku, a grono wspierających ich osób rośnie w szybkim tempie. O wpływie influencerów na kształtowanie pozytywnych nawyków wśród konsumentów i promowaniu świadomego konsumpcjonizmu porozmawiamy z zaproszonymi twórcami.

 

Sesja w języku polskim.

12:15 - 13:15

Day 1

The power of the Internet in creating conscious consumerism

The proliferation of the Internet has had a huge impact on our society. On the one hand, the web allows unprecedented access to information. On the other hand, quick and easy access to goods also had a huge impact on the ubiquitous consumerism. And yet there is a large group of online creators who are developing in the opposite direction, and the group of supporters is growing rapidly. We will talk with the invited authors about the influence of influencers on shaping positive habits among consumers and promoting conscious consumerism.

 

Session in Polish language.