Tomasz Rożek

The President of the Nauka. To Lubie Foundation

🇵🇱
Tomasz Rożek Doktor fizyki, popularny twórca internetowy, znany dziennikarz popularnonaukowy i popularyzator nauki. Autor kanału/podcastu/bloga Nauka. To lubię i "Nauka. To Lubię Junior" Szef działu „Nauka i gospodarka” w tygodniku „Gość Niedzielny”. Autor kilku bestsellerowych książek naukowych. Autor i prowadzący programów radiowych i telewizyjnych. Tłumacz nauki, dzięki któremu rozumiemy, jak działa świat.

🇺🇸

10:00-10:30

Dzień 2

Jak komunikować wyzwania klimatyczne?

Nauka to jedno, ale komunikowanie wyników badań to drugie. Jak więc powinniśmy mówić o zmianach klimatu, aby zostać zrozumianym? Ten temat przedstawi osoba, która jak nikt potrafi pokazać naukę w przystępny sposób - Tomasz Rożek, znany popularyzator nauki z kanału "Nauka. To lubię".

 

Sesja w języku polskim.

10:00-10:30

Day 2

How to communicate climate challenges?

Science is one thing, but communicating research results is another. So how should we talk about climate change to be understood? This topic will be presented by a person who, like no one else, can present science in an accessible way - Tomasz Rożek, a well-known popularizer of science from the "Nauka. To lubię" YouTube channel.

 

Session in Polish language.