Agnieszka Labus

President of LAB 60+ Foundation

馃嚨馃嚤

Architektka i urbanistka, inicjatorka i prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce laboratorium zajmuj膮cego si臋 innowacyjnym podej艣ciem do projektowania w kontek艣cie potrzeb starzej膮cego si臋 spo艂ecze艅stwa (www.lab60plus.pl). Autorka wielu opracowa艅 naukowych i wsp贸艂autorka ekspertyz m.in. na temat budownictwa senioralnego, miksu spo艂ecznego, w tym cohousingu senioralnego, a tak偶e projektowania uniwersalnego. Koordynatorka wiele projekt贸w badawczo-rozwojowych m.in. dotycz膮cych opracowania programu wdro偶enia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w 艁odzi, a tak偶e opracowania zagadnie艅 spo艂eczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Spo艂ecznej, a tak偶e koncepcji projektowych architektoniczno-urbanistycznych dom贸w seniora, dom贸w dziennego pobytu i przestrzeni wielopokoleniowych.

馃嚭馃嚫

Architect and urban planner, initiator and president of the Laboratorium Architektury 60+ Foundation (LAB 60+), the first laboratory in Poland dealing with an innovative approach to design in the context of the needs of an aging society (www.lab60plus.pl). Author of many scientific studies and co-author of expert opinions, incl. on senior housing, social mix, including senior cohousing, as well as universal design. Coordinator of many research and development projects, incl. concerning the development of the implementation and settlement program for the first Multigenerational House in 艁贸d藕 in Poland, as well as the development of socio-spatial issues of the masterplan for the Warsaw Social District, as well as architectural and urban design concepts for senior homes, day houses and multi-generational spaces.

11:00 - 12:00

WSP脫艁CZESNE WYZWANIA DZIE艃 2

Starzenie si臋 spo艂eczenstwa a nowe technologie

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jednym z problem贸w, przed kt贸rymi stoi dzisiejszy 艣wiat, jest starzenie si臋 spo艂ecze艅stwa. Nowe technologie mog膮 pozytywnie wp艂yn膮膰 na zmien臋 wizerunku staro艣ci w spo艂ecze艅stwie, natomiast potrzeba jest odpowiedzialnego projektowania rozwi膮za艅 technologicznych, kt贸re powinny wspiera膰, a w mniejszym stopniu zast臋powa膰 i wyr臋cza膰 starzej膮ce si臋 spo艂ecze艅stwo w codziennych czynno艣ciach. Jak powa偶ny jest to problem i jakie ma konsekwencje? Jak nowe technologie pr贸buj膮 pom贸c w tej sytuacji? O tym porozmawiamy z zaproszonymi go艣膰mi.

 

Prelekcja w j臋zyku -> 馃嚨馃嚤

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Aging of the society and new technologies

DISCUSSION PANEL

 

One of the problems facing the world today is an aging population. New technologies can have a positive impact on changing the image of old age in society, while the need for responsible design of technological solutions that should support, and to a lesser extent replace and replace, the aging society in everyday activities. How serious is this problem and what are the consequences? How are new technologies trying to help in this situation? We will talk about it with the invited guests.

 

Lecture in language 鈥> 馃嚨馃嚤