Agnieszka Młodzińska

Foundation for Technology Entrepreneurship

🇵🇱

Dr Agnieszka Młodzińska-Granek - Lider Nowych Produktów i Oceny Wpływu w Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej (FTE) - organizacji prowadzącej program akceleracyjny MIT EF CEE dla zaawansowanych technologicznie startupów z regionu CEE i nie tylko. Ekspertka w zakresie współpracy uczelni z biznesem, wspierającego akcelerację startupów deep-tech, zwłaszcza oferujących efektowne rozwiązania. W FTE odpowiedzialna za pomiar i poprawę wpływu Programu MIT EF CEE na ekosystem innowacji w regionie CEE, a także za tworzenie nowych produktów wspierających ekosystem startupów. Agnieszka jest także współzałożycielką BalansPL, organizacji wspierającej pełne równouprawnienie i szanse kobiet i mężczyzn.

🇺🇸 

Agnieszka Młodzińska-Granek, PhD - New Products & Impact Evaluation Leader at the Foundation for Technology Entrepreneurship (FTE) - organization running MIT EF CEE acceleration program for high-tech startups from the CEE region & beyond. She is a graduate of the universities in Poland, Germany and the US. Expert in the field of university-business cooperation, supporting the acceleration of deep-tech startups, especially those offering impactful solutions. In the FTE  responsible for measuring and improving the impact of the MIT EF CEE Program on the innovation ecosystem in the CEE region, as well as the creation of new products that support the startup ecosystem. Agnieszka is also a co-founder of BalansPL, the organization supporting full equality rights and opportunities for women and men.

10:00 - 11:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Pivot modelu biznesowego - jak dostosować się do nowych możliwości?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do poszukiwania nowych możliwości. Firmy stanęły przed nowymi wyzwaniami i szukają sposobów na przetrwanie na rynku, efektywną przebudowę biznesu i zaadaptowanie produktu w czasach kryzysu. Jak radzić sobie w zmiennym środowisku? Swoim doświadczeniem podzielą się zaproszeni eksperci.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

 

10:00 - 11:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Pivot of the business model - how to adapt to new opportunities?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us all to look for new opportunities. Companies faced new challenges and are looking for ways to survive on the market, effectively restructure the business and adapt the product in times of crisis. How to cope with a changing environment? We will ask experts during one of the panels at PAMI #conference how to adapt your #businessmodel to the new conditions.

 

Lecture in language —> 🇵🇱