Amy Steinmann

Public Affairs Officer at the U.S Consulate General in Krakow

🇵🇱

Amy Steinmann jest Konsulem ds. Prasy i Kultury w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie od 2018 roku. Po otrzymaniu licencjatu z Antropologii na Uniwersytecie Delaware uzyskała magisterium z Rozwiązywania Konfliktów na American University. Amy wstąpiła do Służby Zagranicznej Departamentu Stanu USA, gdzie pracuje jako dyplomata od 2006 roku. W tym czasie pełniła służbę w Ambasadach USA w Gujanie i w Niemczech, pracowała jako Urzędnik Dyplomacji Publicznej w Biurze ds. Indii w Departamencie Stanu w Waszyngtonie, a przed przyjazdem do Polski była zastępcą Attache kulturalnego w Ambasadzie USA w Moskwie, w Rosji. Urodziła się i wychowała w Nowym Jorku.

🇺🇸

Amy Steinmann is the Public Affairs Officer at the U.S Consulate General in Krakow since August 2018.  After completing a Bachelor of Arts degree in Anthropology from the University of Delaware and a Master’s degree in Conflict Resolution from American University, Amy joined the U.S. State Department’s Foreign Service as a diplomat in 2006.  Since then, she has served in U.S. Embassies in Guyana and Germany, worked in Washington, D.C. as the Public Diplomacy Desk Officer for India, and before coming to Poland, was the Assistant Cultural Affairs Officer in Moscow, Russia.  Amy was born and raised in New York City.

9:00 - 9:30

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Oficjalne otwarcie

Dzień pierwszy konferencji skupia się na wyzwaniach w świecie innowacji, które spowodował obecny kryzys. Jak sytuacja, w której się znaleźliśmy, wpływa na nasze plany? Jak przystosować się do nowej rzeczywistości, w której znaczna część aktywności przenosi się do świata wirtualnego? Jak menadżerowie i naukowcy mogą radzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stanęły ich zespoły i projekty?

9:00 - 9:30

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Opening ceremony

We are meeting on November 19 in the online formula! Day one of the conference focuses on the challenges in the world of innovation caused by the current crisis. How does the situation we find ourselves in affect our plans? How to adapt to the new reality in which a significant part of the activity is transferred to the virtual world? How can managers and scientists deal with the challenges faced by their teams and projects? We will talk about international collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19. Our experts will also advise you where to look for funds for R&D.