Andrzej Kurkiewicz

Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

🇵🇱

Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym.
Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno –rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

🇺🇸

9:00 - 9:30

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Oficjalne otwarcie

Dzień pierwszy konferencji skupia się na wyzwaniach w świecie innowacji, które spowodował obecny kryzys. Jak sytuacja, w której się znaleźliśmy, wpływa na nasze plany? Jak przystosować się do nowej rzeczywistości, w której znaczna część aktywności przenosi się do świata wirtualnego? Jak menadżerowie i naukowcy mogą radzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stanęły ich zespoły i projekty?

9:00 - 9:30

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Opening ceremony

We are meeting on November 19 in the online formula! Day one of the conference focuses on the challenges in the world of innovation caused by the current crisis. How does the situation we find ourselves in affect our plans? How to adapt to the new reality in which a significant part of the activity is transferred to the virtual world? How can managers and scientists deal with the challenges faced by their teams and projects? We will talk about international collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19. Our experts will also advise you where to look for funds for R&D.