Chris Welch

Head, Space Payloads Laboratory and Director MSc in Space Studies at International Space University

🇵🇱

Chris Welch jest profesorem zwyczajnym inżynierii kosmicznej, kierownikiem laboratorium ładunków kosmicznych i dyrektorem magistra studiów kosmicznych na Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym w Strasburgu we Francji. Jest byłym wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Astronautycznej i byłym członkiem Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Przestrzeni Kosmicznej H2020, a obecnie wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Światowego Tygodnia Kosmicznego oraz doradcą Stowarzyszenia Wiosek Księżycowych i Inicjatywy Badań Międzygwiazdowych. Posiada doktorat z inżynierii kosmicznej (Cranfield University), tytuł magistra eksperymentalnej fizyki kosmicznej (University of Leicester) i licencjat z fizyki (Cardiff University). Jego główne zainteresowania badawcze to systemy kosmiczne i eksploracja kosmosu, ta ostatnia z interdyscyplinarnej perspektywy.

🇺🇸 

Chris Welch is Full Professor of Space Engineering, Head of the Space Payloads Laboratory and Director of the MSc in Space Studies at the International Space University in Strasbourg, France. He is a former Vice-President of the International Astronautical Federation and a former member of the European Commission H2020 Space Advisory Committee while currently Vice-Chair of the World Space Week Association and an advisor to the Moon Village Association and the Initiative for Interstellar Studies. He has a PhD in Spacecraft Engineering (Cranfield University), an MSc in Experimental Space Physics (University of Leicester) and a BSc in Physics (Cardiff University). His main research interests are in space systems and space exploration, the latter from an interdisciplinary perspective.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Technologie kosmiczne na Ziemi

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak technologie kosmiczne wpływają na nasze życie na Ziemi i jak nasze działania na Ziemi wpływają na kosmos? O tym, jakie plany eksploracji kosmosu ma ludzkość na najbliższy czas, jakie ekscytujące zagadnienia chcemy badań oraz czemu poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania jest ważne, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi z sektora kosmicznego. Zastanowimy się, jak badania kosmosu zmieniły naszą rzeczywistość i mogą zmienić ją w przyszłości oraz gdzie widzimy największy potencjał.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku --> 🇺🇸

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Space technologies

DISCUSSION PANEL

 

How do space technologies affect our life on Earth and how our activities on Earth affect the cosmos? We will talk to invited guests from the space sector about what are humanity's plans for space exploration for the near future, what exciting issues we want to research and why the search for answers to our questions is important. We will consider how space research has changed our reality and may change it in the future, and where we see the greatest potential.

 

Lecture in language —> 🇺🇸