Danuta Dobrzyńska-Schimmer

Expert in communication and public speaking

🇵🇱

Pracuje w dwoch obszarach: zarzadzanie i komunikacja. Jedne z ostatanich zadań to wsparcie PR oraz personal branding osób zarządzających w Konfederacji Lewiatan. Poprzednio prowadziła projekt New Europe100 wspierany przez Google, Financial Times i fundacje Res Publica dla innowatorow z Europy Srodkow-Wschodniej. Byla dziennikarzem, anchorem glownych programow informacyjnych w Polsce. Docenia mentoring, współpracowała z programem Vital Voices, jest stypendystką amerykańskiego Departamentu Stanu. Swoim doświadczeniem dzieli sie podczas szkolen. Uczy pracy z kamera, przygotowuje do wystapien publicznych tradycyjnych i online.

🇺🇸 

She works in two areas: management and communication. One of her last tasks is PR support and personal branding of the Lewiatan Confederation. Previously, she ran the New Europe100 project supported by Google, Financial Times and the Res Publica foundation for innovators from Central and Eastern Europe. journalist, anchor of the main news programs in Poland Appreciates mentoring, cooperated with the Vital Voices program, receives a scholarship from the US Department of State, shares her experience during trainings, teaches camera work, prepares for traditional and online public appearances.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Ekspertki i eksperci w mediach społecznościowych. Co? Jak? Kiedy?

WARSZTAT

 

Pandemia, z którą się zmierzamy, jeszcze bardziej przyspieszyła proces digitalizacji naszego życia. Nasz wizerunek w Internecie zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Jak świadomie kształtować postrzeganie nas przez innych? Jak pokazywać swoje umiejętności i kreować wizerunek eksperta? Jak pozostać wiarygodnym i wykorzystać Social Media do pozyskania nowych, interesujących propozycji zawodowych? Zapraszamy na warsztat z ekspertem, który odpowie na te i inne pytania.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Experts in social media

WORKSHOP

 

The pandemic we are facing has further accelerated the process of digitizing our lives. Our image on the Internet begins to play an increasingly important role. How to consciously shape the perception of us by others? How to show your skills and create the image of an expert? How to remain credible and use Social Media to acquire new, interesting job offers? We invite you to a workshop with an expert who will answer these and other questions.

 

Lecture in language —> 🇵🇱