Daria Tataj

Founder & CEO at Tataj Innovation

🇵🇱

Światowy ekspert w dziedzinie sieci innowacji i twórca Network IQ ™ Index, który ocenia wszystkie umiejętności potrzebne do budowania partnerstw, sieci i zaufanych społeczności. To jest podstawa jej metodologii, Network Thinking, używanej przez ponad 1000 organizacji na całym świecie w biznesie, administracji i środowisku akademickim. Były przewodniczący doradców wysokiego szczebla przy komisarzu UE ds. Badań, nauki i innowacji oraz członek Rady Globalnej Agendy Światowego Forum Ekonomicznego.

🇺🇸 

World expert on innovation networks and creator of the Network IQ™ Index, which assesses all skills needed to build partnerships, networks, and trusted communities. This is the foundation of her methodology, Network Thinking, that is used by 1000+ organizations worldwide in business, government, and academia. Former Chair of the High-Level Advisors to the EU Commissioner on Research, Science, and Innovation and member of the World Economic Forum Global Agenda Council.

11:15 - 12:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Network Thinking for Leaders

WARSZTAT

 

Dr Daria Tataj opowie o nowej metodologii przywództwa, która ma pomóc liderom efektywniej pracować w wirtualnych zespołach, a jednocześnie stać się wpływowymi liderami w swoim ekosystemie.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

 

11:15 - 12:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Network Thinking for Leaders

WORKSHOP

 

Dr. Daria Tataj will speak about the new leadership methodology designed to help leaders work more efficiently in virtual teams and at the same time become influential leaders in their ecosystem.

 

Lecture in language —> 🇵🇱