Grażyna Żebrowska

Director General of NAWA

 🇵🇱

 

 🇺🇸

Dr. Grażyna Żebrowska has been appointed for a position of  Director General of NAWA on May 8, 2020.In the years 2019 -2020 she was working as a Director of the International Cooperation Department at the Ministry of Science and Higher Education. Within 2003 and 2019 Dr. Żebrowska was the Senior Advisor for science, technology, and higher education at the Embassy of Poland in Washington DC. She was responsible for initiating and facilitating cooperation between Polish and US researchers and academic institutions. Additionally, she was engaged in promoting Polish higher education institutions and research bodies in the United States Dr. Żebrowska is a physicist by profession.

She obtained a PhD with scientific applications of physical sciences in the field of medicine at University of Rennes 1 in France and the University of Gdańsk.

9:30 - 10:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

PANEL DYSKUSYJNY

 

Celem sesji będzie ocena wpływu COVID na możliwości współpracy między Polską a USA. W jaki sposób kryzysy wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń? Jak COVID-19 zmieni wzorce współpracy? Czy otworzą się nowe nisze, stworzą się nowe możliwości, czy w dłuższej perspektywie staniemy w obliczu głębokiego kryzysu? Będziemy mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy PL-US z wieloletnim doświadczeniem. Poprosimy naszych gości o ocenę obecnej sytuacji, a także o prognozy na przyszłość.

 

Prelekcja w języku --> 🇺🇸 

9:30 - 10:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

DISCUSSION PANEL

 

The aim of the session will be the assessment of the COVID influence on PL-US collaboration possibilities. How is the crisis impacting the exchange of know-how and experience? How will COVID-19 change the collaboration patterns? Will new niches be open, new opportunities created, or in the long-term we face a deep crisis? How should new measures be designed to maximize impact in the new conditions? We will have a unique opportunity to listen to top experts on PL-US collaboration with long-lasting experience. We will ask our guests on the assessment of the current situation as well as direct on some future predictions.

 

Lecture in language --> 🇺🇸