Jakub Kozioł

President PROIDEA

🇵🇱

Wspiera firmy i instytucje kreując z nimi wizje ich technologicznego rozwoju. Organizator autorskich eventów dla branży IT, m.in.: 4Developers, Bitspiration, CONFidence, DevOpsDays, Just DevOps, JDD oraz PLNOG. Współtwórca największego w Europie stacjonarnego hackathonu - HackYeah, w trakcie którego firmy oraz instytucje publiczne poszukują innowacyjnych pomysłów oraz technologicznych rozwiązań dla wyzwań, które przed nimi stoją.

🇺🇸 

He supports companies and institutions, creating visions of their technological development with them. Organizer of original events for the IT industry, including: 4Developers, Bitspiration, CONFidence, DevOpsDays, Just DevOps, JDD and PLNOG. Co-founder of the largest stationary hackathon in Europe - HackYeah, during which companies and public institutions look for innovative ideas and technological solutions to the challenges they face.

11:15 - 12:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Jak zorganizować wydarzenie online?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas do poszukiwania nowych możliwości promocji naszych przedsięwzięć, nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy. Eventy online idealnie wpisują się w ten trend. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają, można przypuszczać, że na stałe wpiszą się w naszą rzeczywistość. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości eventów online czy hybrydowych? Jak przenieść swoje inicjatywy do świata wirtualnego? Jak wykorzystać nowe możliwości, ale i jak poradzić sobie z pułapkami eventów online? Konferencje, hackatony, konkursy i wszelkiego typu spotkania online - opowiemy o tym, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia, aby nie stracić najważniejszego elementu każdego eventu, czyli networkingu. Swoim doświadczeniem podczas PAMI Conference - Polish-American Innovation Bridge podzielą się osoby, które już z sukcesem przeszły tę drogę.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

11:15 - 12:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

How to organize an online event?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us to look for new opportunities to promote our projects, build our own network, and gain knowledge. Online events perfectly fit into this trend. Taking into account the possibilities they offer, it can be assumed that they will become a permanent part of our reality. So how do you find yourself in the reality of online or hybrid events? How to transfer your initiatives to the virtual world? How to take advantage of new opportunities, but also how to deal with the difficulties of online events? Conferences, hackathons, competitions, and all types of online meetings - how to use modern tools to keep the most important element of each event, i.e. networking? People who have already successfully passed this path will share their experience.

 

Lecture in language —> 🇵🇱