Joanna Świątek

Head of Marketing at Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania

🇵🇱

Kierownik Marketingu w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytucie Logistyki i Magazynowania, odpowiedzialna za komunikację marki i produktu, ewangelista strategii rzecznictwa pracowniczego, organizator największego w Polsce i drugiego w Europie Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS, w tym pierwszej edycji internetowej tego wydarzenia poświęconego logistyce e-commerce, zorganizowanego w czasie pandemii.

🇺🇸 

Head of Marketing at Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania, responsible for brand and product communications, employee advocacy strategies evangelist, organiser of a the biggest in Poland and second in Europe, Polish Logistics Congress LOGISTICS, including first online edition  devoted to e-commerce logistics, organised during pandemic.

11:15 - 12:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Jak zorganizować wydarzenie online?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas do poszukiwania nowych możliwości promocji naszych przedsięwzięć, nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy. Eventy online idealnie wpisują się w ten trend. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają, można przypuszczać, że na stałe wpiszą się w naszą rzeczywistość. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości eventów online czy hybrydowych? Jak przenieść swoje inicjatywy do świata wirtualnego? Jak wykorzystać nowe możliwości, ale i jak poradzić sobie z pułapkami eventów online? Konferencje, hackatony, konkursy i wszelkiego typu spotkania online - opowiemy o tym, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia, aby nie stracić najważniejszego elementu każdego eventu, czyli networkingu. Swoim doświadczeniem podczas PAMI Conference - Polish-American Innovation Bridge podzielą się osoby, które już z sukcesem przeszły tę drogę.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

11:15 - 12:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

How to organize an online event?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us to look for new opportunities to promote our projects, build our own network, and gain knowledge. Online events perfectly fit into this trend. Taking into account the possibilities they offer, it can be assumed that they will become a permanent part of our reality. So how do you find yourself in the reality of online or hybrid events? How to transfer your initiatives to the virtual world? How to take advantage of new opportunities, but also how to deal with the difficulties of online events? Conferences, hackathons, competitions, and all types of online meetings - how to use modern tools to keep the most important element of each event, i.e. networking? People who have already successfully passed this path will share their experience.

 

Lecture in language —> 🇵🇱