Justyna Janiszewska

Executive Director at the Polish-U.S. Fulbright Commission

🇵🇱

Dyrektorka wykonawcza Programu Fulbrighta w Polsce. Wcześniej była prezeską Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze byłego ZSRR. Niezmiennie związana z sektorem pozarządowym jako wolontariuszka i pracowniczka. Jest wykwalifikowaną trenerką pracującą w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim, prowadziła warsztaty m.in. z zakresu edukacji globalnej, współpracy międzynarodowej, pracy projektowej i umiejętności trenerskich.Ukończyła politologię ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia licencjackie z zarządzania. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Programu Menedżerowie NGO PROMENGO oraz programu IVLP - International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA.

🇺🇸 

Executive Director of the Fulbright Program in Poland. Prior to that, Justyna served as CEO of Education for Democracy Foundation (FED) – a leading Polish non-governmental organization operating in the area of the former Soviet Union. Lifetime non-profit sector volunteer and worker. Justyna is a qualified trainer in Polish, English, and Russian, conducting workshops in the areas of global education, international cooperation, and project management. Justyna received a Master’s degree in Political Science with specialization in international relations from the Adam Mickiewicz University in Poznań and a Bachelor’s degree in Management. Alumna of the School of Human Rights of the Helsinki Foundation for Human Rights, the Management Program NGO PROMENGO and the IVLP - International Visitor Leadership Program of the U.S. Department of State.

9:30 - 10:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

PANEL DYSKUSYJNY

 

Celem sesji będzie ocena wpływu COVID na możliwości współpracy między Polską a USA. W jaki sposób kryzysy wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń? Jak COVID-19 zmieni wzorce współpracy? Czy otworzą się nowe nisze, stworzą się nowe możliwości, czy w dłuższej perspektywie staniemy w obliczu głębokiego kryzysu? Będziemy mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy PL-US z wieloletnim doświadczeniem. Poprosimy naszych gości o ocenę obecnej sytuacji, a także o prognozy na przyszłość.

 

Prelekcja w języku --> 🇺🇸 

9:30 - 10:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

DISCUSSION PANEL

 

The aim of the session will be the assessment of the COVID influence on PL-US collaboration possibilities. How is the crisis impacting the exchange of know-how and experience? How will COVID-19 change the collaboration patterns? Will new niches be open, new opportunities created, or in the long-term we face a deep crisis? How should new measures be designed to maximize impact in the new conditions? We will have a unique opportunity to listen to top experts on PL-US collaboration with long-lasting experience. We will ask our guests on the assessment of the current situation as well as direct on some future predictions.

 

Lecture in language --> 🇺🇸