Katarzyna Sobótka

Director for the development of the electromobility market in Poland, ABB

🇵🇱

W ABB odpowiada za realizację globalnej strategii e-mobility koncernu z naciskiem na rozwój segmentu transportu publicznego – infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych, ale także dla użytkowników indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowo i wdrażania innowacji w zakresie energetyki, zarówno po stronie tworzenia wytycznych jak i realizacji projektów. Ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie projektów w ramach Programu Horyzont 2020.

🇺🇸 

At ABB, he is responsible for the implementation of the global e-mobility strategy of the concern, with an emphasis on the development of the public transport segment - infrastructure for charging electric buses, but also for individual users. He has extensive experience in research and development projects and implementation of innovations in the field of energy, both in terms of creating guidelines and implementing projects. European Commission expert in the field of projects under the Horizon 2020 Program.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Nowe technologie w walce z katastrofą ekologiczną

Katastrofa klimatyczne to jedno z największych zmartwień ludzkości w obecnych czasach. Jak wygląda sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy? Co możemy zrobić, aby uniknąć tego scenariusza? Jak nowe technologie mogą pomóc w walce z tym problemem? O nowoczesnych rozwiązaniach, które mają za zadanie pomóc naszej planecie, opowiedzą zaproszeni eksperci.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

New technologies against ecological disaster

DISCUSSION PANEL

 

The climate disaster is one of humanity's greatest concerns today. What is the situation we are in at the moment? What can we do to avoid this scenario? How can new technologies help to combat this problem? The invited experts will talk about modern solutions that are supposed to help our planet.

 

Lecture in language —> 🇵🇱