Krzysztof Kluza

Assistant professor at AGH University of Science and Technology

🇵🇱

Od ponad 10 lat pracuje w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wprowadzając nowe programy studiów, opiekując się studentami zagranicznymi oraz pełniąc funkcję prodziekana Wydziału EAIiIB (2016-2020). Doświadczenie zdobywał na różnych programach uniwersyteckich, takich jak „Top 500 Innovators” (Stanford University 2015), „Masters of Didactics” (University College London 2018), „Leaders in University Management” (University of Helsinki 2019), „Understanding China” (Beijing Foreign Studies University 2019).

🇺🇸 

For over 10 years, he has been working at AGH University of Science and Technology in Krakow, introducing new programs of studies, supervising international students, and holding a position of a deputy dean of the EAIiIB faculty (2016-2020). He gained his experience on various university programs, such as: "Top 500 Innovators" (Stanford University 2015), "Masters of Didactics" (University College London 2018), and "Leaders in University Management" (University of Helsinki 2019), "Understanding China" (Beijing Foreign Studies University 2019).

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱