Maciej Zięba

Head of Research w Tooploox, Assistant Professor at Wroclaw University of Science and Technology

🇵🇱

Maciej ma ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu metod uczenia maszynowego zarówno w obszarach komercyjnych i akademickich. Maciej jest odpowiedzialny zarówno za prowadzenie projektów AI jak i związany jest z pracą badawczą prowadzoną w Tooploox. Jego obszar badawczy koncentruje się wokół głębokich modeli, szczególnie modeli generatywnych w zastosowaniu do uczenia reprezentacji. Jest współautorem licznych prac naukowych, których wyniki publikowane były w renomowanych czasopismach i prezentowane na najważniejszych konferencjach dziedzinowych. 

🇺🇸 

Maciej has over 10 years of experience in both academic and commercial applications of machine learning. He is responsible for leading AI projects, as well as he is involved in scientific research conducted by Tooploox. Currently, his research is directed towards deep learning, especially generative models and representation learning. He was the co-author of a variable number of research papers published in significant journals and presented on the top ML conferences including NeurIPS, ICLR, and ICML.
9:45 - 10:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

AI, ML, IoT i blockchain odpowiedzią na współczesne problemy?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa." Tymi słowami rozpoczyna się raport "Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat". Nie każdy zdaje sobie sprawę, że te nowe rozwiązania weszły już na do naszego codziennego życia. Znalazły zastosowanie w rolnictwie, przemyśle, logistyce, energetyce, finansach, ale też wdrażane są do turystyki, marketingu czy medycyny, zarówno w dużych korporacjach, jak i zwykłych przedsiębiorstwach. Zapraszamy na sesję poświęconą sztucznej inteligencji, Internetowi Rzeczy, technologii blockchain czy uczeniu maszynowemu. Podczas konferencji dowiecie się, czy i Wy powinniście rozważyć wykorzystanie ich we własnej firmie oraz jakie problemy mogą rozwiązać i które procesy usprawnić.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

AI, ML, IoT and blockchain - solution to contemporary problems

DISCUSSION PANEL

 

A new type of economy is taking shape before our eyes: the digital economy." With these words begins the report "Digital Economy. How New Technologies Are Changing the World". Not everyone is aware that these new solutions have already entered our everyday life. They are used in agriculture, industry, logistics, energy, finance, but also in tourism, marketing, and medicine, both in large corporations and smaller enterprises. This session will be devoted to Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain technology, and Machine Learning. During the conference, you will learn whether you should consider using them in your own company as well as what problems they can solve and which processes can improve.

 

Lecture in language —> 🇵🇱