Magdalena Surowiec

Managing Partner at Leonarto Vc and Investment Partner at HEXE Capita

🇵🇱

Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii biznesowych, procedurach budowy efektywnie działających zespołów (zwłaszcza w środowisku technologiczno-kreatywnym), zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, planowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych oraz marketingowych. Od 3 lat pełni funkcję Managing Partner w funduszu Leonarto VC inwestującym w przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju oparte o nowatorskie technologie. Współpracowała ze spółkami portfelowymi z branży:  Biotech (Genomtec, Bioavlee, Bioceltix), FoodSafe (Terrabio), Hightech (APS), HRtech (Universality, Challenge Rocket) w zakresie pozyskiwania finansowania, poszukiwania dróg dezinwestycji, realizacji procesów marketingowych, umacniania relacji z inwestorami, budowy modeli biznesowych, planowania i realizacji strategii wzrostu wartości spółki na podstawie wyznaczanych KPI, wdrażania metod „zwinnego” zarządzania wsparcia spółek przy przygotowaniach do wejścia na giełdę.

🇺🇸 

"Magda has many years of experience in creating business strategies, procedures for building effectively operating teams (especially in the technological and creative environment), managing crisis situations, planning and implementing sales and marketing strategies. For 3 years she has been a Managing Partner in the Leonarto VC fund investing in projects business at an early stage of development, based on innovative technologies. divestments, implementation of marketing processes, strengthening relations with investors, building business models, planning and implementing a strategy for increasing the company's value based on KPIs, implementing "agile" management methods to support companies in preparation for entering the stock exchange. "

10:00 - 11:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Pivot modelu biznesowego - jak dostosować się do nowych możliwości?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do poszukiwania nowych możliwości. Firmy stanęły przed nowymi wyzwaniami i szukają sposobów na przetrwanie na rynku, efektywną przebudowę biznesu i zaadaptowanie produktu w czasach kryzysu. Jak radzić sobie w zmiennym środowisku? Swoim doświadczeniem podzielą się zaproszeni eksperci.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

 

10:00 - 11:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Pivot of the business model - how to adapt to new opportunities?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us all to look for new opportunities. Companies faced new challenges and are looking for ways to survive on the market, effectively restructure the business and adapt the product in times of crisis. How to cope with a changing environment? We will ask experts during one of the panels at PAMI #conference how to adapt your #businessmodel to the new conditions.

 

Lecture in language —> 🇵🇱