Małgorzata Styś

CEO and Co-Founder at dreyev

🇵🇱

Dr Małgorzata Styś jest doświadczonym technologiem, specjalizującym się w Inteligentnych Maszynach Konwersyjnych. Jako dyrektor generalny i współzałożycielka dreyev.com ma misję ratowania życia kierowców za kierownicą samochodu i pojazdów użytkowych. dreyev ocenia poziom uwagi kierowcy i ostrzega go przed nieoczekiwanymi zagrożeniami w czasie rzeczywistym, aby zapobiec rozproszonym i sennym wypadkom podczas jazdy. dreyev wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności komunikacji człowiek-maszyna, wykorzystując uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do modelowania zachowań i umiejętności kierowców, ostrzegania i oceniania reakcji kierowcy. Małgorzata jest przedsiębiorcą i pasjonuje się przełomowymi technologiami, nowymi modelami biznesowymi i wschodzącymi rynkami.

🇺🇸

Dr. Małgorzata Styś is an accomplished technologist with a focus on Intelligent Conversational Machines. As CEO and coFounder of dreyev.com, she is on a mission to save the lives of drivers at the wheel of a car, and commercial vehicles. dreyev evaluates driver attention levels and warns them of unexpected dangers in real-time, to prevent distracted and drowsy driving crashes. dreyev sets new standards in human-machine communication effectiveness, by using Machine Learning and AI to model driver behavior and skills, alert, and evaluate driver responsiveness. An entrepreneur at heart, Małgorzata is passionate about disruptive technologies, new business models and emerging markets.

9:45 -10:30

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Disruptive technologies

PANEL DYSKUSYJNY

 

Technologie dysruptywne zmieniają bieg rzeki. Ustalone na rynku sposoby działania przestają mieć znaczenie - zaczyna się nowa era. Kto by nie chciał stworzyć takiego rewolucyjnego rozwiązania. Tylko, że to temat bardzo złożony. Chcemy pochylić się nad tym zagadnieniem i porozmawiać o tym jak w praktyce wygląda droga do tak zaawansowanego celu.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:30

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Disruptive technologies

DISCUSSION PANEL

 

Disruptive technologies alter the course of the river. The methods of operation established in the market cease to matter - a new era begins. Who wouldn't want to create such a revolutionary solution. Only it is a very complex topic. We want to focus on this issue and discuss how the road to such an advanced goal looks in practice.

 

Lecture in language —> 🇵🇱