Marcin Gołabek

Specialist in internet marketing and digitization

 🇵🇱

Specjalista ds. marketingu internetowego i digitalizacji działań, szczególnie sektora społecznego, trener, wykładowca akademicki. Z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracuje przy transformacji cyfrowej Festiwalu Sektor 3.0 – największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie pokazującego, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań. Obecnie koordynator kolejnego wydarzenia online - Kongresu Bibliotek.

🇺🇸

Specialist in internet marketing and digitization of activities, especially in the social sector, trainer, university lecturer. He cooperates with the Information Society Development Foundation on the digital transformation of the Sektor 3.0 Festival - the largest event in Central and Eastern Europe showing how to translate technological trends into the language of practical applications. Currently, coordinator of next online event - the Congress of Libraries.

.

11:15 - 12:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Jak zorganizować wydarzenie online?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas do poszukiwania nowych możliwości promocji naszych przedsięwzięć, nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy. Eventy online idealnie wpisują się w ten trend. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają, można przypuszczać, że na stałe wpiszą się w naszą rzeczywistość. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości eventów online czy hybrydowych? Jak przenieść swoje inicjatywy do świata wirtualnego? Jak wykorzystać nowe możliwości, ale i jak poradzić sobie z pułapkami eventów online? Konferencje, hackatony, konkursy i wszelkiego typu spotkania online - opowiemy o tym, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia, aby nie stracić najważniejszego elementu każdego eventu, czyli networkingu. Swoim doświadczeniem podczas PAMI Conference - Polish-American Innovation Bridge podzielą się osoby, które już z sukcesem przeszły tę drogę.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

11:15 - 12:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

How to organize an online event?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us to look for new opportunities to promote our projects, build our own network, and gain knowledge. Online events perfectly fit into this trend. Taking into account the possibilities they offer, it can be assumed that they will become a permanent part of our reality. So how do you find yourself in the reality of online or hybrid events? How to transfer your initiatives to the virtual world? How to take advantage of new opportunities, but also how to deal with the difficulties of online events? Conferences, hackathons, competitions, and all types of online meetings - how to use modern tools to keep the most important element of each event, i.e. networking? People who have already successfully passed this path will share their experience.

 

Lecture in language —> 🇵🇱