Marcin Stolarski

Space satellite constructor at RocketLab

🇵🇱

Konstruktor satelitów kosmicznych pracujący w RocketLab jako starszy inżynier RF. Wcześniej w Creotech Instruments pbył kierownikiem ds. Badań i rozwoju w projekcie platformy satelitarnej HyperSat. W Polskim Centrum Badań Kosmicznych był jednym z dyrektorów przy budowie pierwszych polskich satelitów naukowych BRITE-PL. Jest ekspertem ds. Komunikacji satelitarnej, współpracującym z Polską Agencją Kosmiczną. Popularyzacja nauki to jego pasja. Prowadzi własny kanał popularnonaukowy Inżynieriada na YouTube. Wygrał konkurs FameLab 2013, a w 2014 roku został rzecznikiem nauki. W 2013 roku jako jeden z 500 najlepszych polskich innowatorów został wybrany na studia biznesowe i innowacyjne na University of California, Berkeley w USA.

🇺🇸 

A space satellite constructor working at RocketLab as RF Senior Engineer. Previous at Creotech Instruments plc he was R&D manager in HyperSat satellite platform project. While at the Polish Centre of Space Studies, he was one of the directors during the construction of the first Polish scientific satellites BRITE-PL. He is an expert in satellite communication, who collaborates with Polish Space Agency. Promotion of science is his passion. He has his own YouTube popular-science channel called Inżynieriada. He won the FameLab 2013 competition and in 2014 he was appointed as a spokesman for science. In 2013, as one of the Top 500 Polish Innovators, he was selected to attend business and innovation studies at University of California, Berkeley in USA.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Technologie kosmiczne na Ziemi

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak technologie kosmiczne wpływają na nasze życie na Ziemi i jak nasze działania na Ziemi wpływają na kosmos? O tym, jakie plany eksploracji kosmosu ma ludzkość na najbliższy czas, jakie ekscytujące zagadnienia chcemy badań oraz czemu poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania jest ważne, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi z sektora kosmicznego. Zastanowimy się, jak badania kosmosu zmieniły naszą rzeczywistość i mogą zmienić ją w przyszłości oraz gdzie widzimy największy potencjał.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku --> 🇺🇸

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Space technologies

DISCUSSION PANEL

 

How do space technologies affect our life on Earth and how our activities on Earth affect the cosmos? We will talk to invited guests from the space sector about what are humanity's plans for space exploration for the near future, what exciting issues we want to research and why the search for answers to our questions is important. We will consider how space research has changed our reality and may change it in the future, and where we see the greatest potential.

 

Lecture in language —> 🇺🇸