Marta Kaleńska-Jaśkiewicz

Entrepreneur, c-level executive

🇵🇱

Specjalistka z ponad 20-letnim doświadczeniem ubezpieczeniowym i assistance, zdobytym głównie w Grupie AXA, w zakresie likwidacji szkód, obsługi call center, sieci dostawców usług oraz sprzedaży i rozwoju produktów. Doradzała międzynarodowym korporacjom przy tworzeniu strategii ekspansji z ich ofertami ubezpieczeniowymi na rynku polskim. Doradzała firmom telekomunikacyjnym i e-commerce przy budowie koncepcji sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Założycielka 3 innowacyjnych startupów - Cashap - aplikacji bankowej, Good Safe - nowoczesnego wykonawcy testamentów opartego o blockchain oraz platformy telemedycznej opartej na NLP i AI.

🇺🇸 

Specialist with over 20 years insurance and assistance experience, gained mainly in the AXA Group, in claims handling, call center management, a network of service providers, as well as sales and product development. Advised multinational corporations on the creation of expansion strategies with their insurance offerings in the Polish market. Advised telecommunication and e-commerce companies on building the concept of selling insurance products. Founder of 3 innovative startups- Cashap -ambient banking for Generation Z, Good Safe – a modern executor of wills based on blockchain and NLP and AI powered telemedicine platform.

10:00 - 11:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Pivot modelu biznesowego - jak dostosować się do nowych możliwości?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do poszukiwania nowych możliwości. Firmy stanęły przed nowymi wyzwaniami i szukają sposobów na przetrwanie na rynku, efektywną przebudowę biznesu i zaadaptowanie produktu w czasach kryzysu. Jak radzić sobie w zmiennym środowisku? Swoim doświadczeniem podzielą się zaproszeni eksperci.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

 

10:00 - 11:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Pivot of the business model - how to adapt to new opportunities?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us all to look for new opportunities. Companies faced new challenges and are looking for ways to survive on the market, effectively restructure the business and adapt the product in times of crisis. How to cope with a changing environment? We will ask experts during one of the panels at PAMI #conference how to adapt your #businessmodel to the new conditions.

 

Lecture in language —> 🇵🇱