Michał Urbanowicz

Communication & Event Manager at Infermedica

🇵🇱

Michał jest lekarzem i twórczym umysłem odpowiedzialnym za przedstawienie firmy Infermedica światu. Pasjonuje się cyfrowym zdrowiem, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI) i jej wpływem na przyszłość świadczenia opieki zdrowotnej.

🇺🇸 

Michał is a medical doctor and a creative mind responsible for presenting Infermedica to the world. He is passionate about digital health, especially Artificial Intelligence (AI), and its impact on the future of healthcare delivery.

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱