Natalia Lemarquis

Aerospace Leader, UNOOSA Space4Women Mentor

🇵🇱

Natalia Lemarquis jest z wykształcenia inżynierem lotnictwa i kosmonautyki, która przez wiele lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w globalnych firmach, takich jak Rolls-Royce. Obecnie pracuje dla In-Space Mission, dostarczając satelity obserwacji Ziemi. Natalia jest mentorką w sieci Space4Women (inicjatywa UNOOSA - Biura Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej), a jej celem jest wspieranie kobiet w dołączaniu do przemysłu kosmicznego i dzielenie się radami na temat inteligentnego podejścia do biznesu i innowacji.

🇺🇸

Natalia Lemarquis is an aerospace engineer by background who worked for many years in leadership positions for global companies such as Rolls-Royce. Currently, she works for In-Space Missions, delivering Earth Observation Satellites. She is a student of Prof. Chris Welch at ISU with whom she explored the commercial feasibility of a cis-lunar Cycler . Natalia is a mentor at Space4Women network (initiative by UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs) and her goal is to support women to join the space industry and share advice on smart approaches to business and innovations.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Technologie kosmiczne na Ziemi

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak technologie kosmiczne wpływają na nasze życie na Ziemi i jak nasze działania na Ziemi wpływają na kosmos? O tym, jakie plany eksploracji kosmosu ma ludzkość na najbliższy czas, jakie ekscytujące zagadnienia chcemy badań oraz czemu poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania jest ważne, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi z sektora kosmicznego. Zastanowimy się, jak badania kosmosu zmieniły naszą rzeczywistość i mogą zmienić ją w przyszłości oraz gdzie widzimy największy potencjał.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku --> 🇺🇸

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Space technologies

DISCUSSION PANEL

 

How do space technologies affect our life on Earth and how our activities on Earth affect the cosmos? We will talk to invited guests from the space sector about what are humanity's plans for space exploration for the near future, what exciting issues we want to research and why the search for answers to our questions is important. We will consider how space research has changed our reality and may change it in the future, and where we see the greatest potential.

 

Lecture in language —> 🇺🇸