Patrycja Radek

Strategic leader, Innovation broker

馃嚨馃嚤

Cz艂onkini Rady Doradczej TOP 500 Innovators. Liderka strategiczna z wieloletnim do艣wiadczeniem w pracy nad nowatorskimi projektami oraz rozwijaniem nowego biznesu. Ekspertka z interdyscyplinarn膮 wiedz膮 o ekosystemie innowacji.

Liderka sprzeda偶y zorientowana na ludzi, posiada do艣wiadczenie w projektowaniu i dostarczaniu wydajnych i sp贸jnych zespo艂贸w. Konsultantka my艣lenia projektowego, rozwi膮zuj膮ca聽 problemy i mentorka kobiet w STEM.

馃嚭馃嚫

TOP 500 Innovators Advisory council member. Strategic leader with many years of experience working on innovative projects as well as developing new business. Expert with interdisciplinary knowledge of the innovation ecosystem.

Sales and people-oriented leader with a track record of designing and delivering high-performing and cohesive teams. Design thinking consultant, problem solver and mentor of women in STEM.

12:15 - 13:00

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIE艃 1

Przyw贸dztwo w R&D - nowe wyzwania i mo偶liwo艣ci w trudnych czasach

PANEL DYSKUSYJNY

 

Literatura z zakresu przyw贸dztwa obejmuje liczne badania, studia i kompendia wiedzy. Jednak tylko niewielka ich cz臋艣膰 skupia艂a si臋 w kontek艣cie przyw贸dztwa w zespo艂ach badawczo-rozwojowych (B + R) w艣r贸d naukowc贸w i in偶ynier贸w lub zespo艂贸w pracuj膮cych nad innowacjami. Autorzy podejmuj膮cy temat podkre艣laj膮 specyfik臋 przyw贸dztwa naukowc贸w i in偶ynier贸w zaanga偶owanych w tw贸rcz膮 prac臋 nad innowacjami, w firmach czy w jednostkach naukowych. Wsp贸艂czesne projekty badawcze s膮 coraz bardziej skomplikowane. Poszukiwanie innowacji wymaga zaawansowanej wsp贸艂pracy mi臋dzy ekspertami z r贸偶nych zespo艂贸w, dyscyplin, organizacji czy kraj贸w. To te偶 cz臋sto praca w zespo艂ach rozproszonych czy wirtualnych. R贸wnolegle umiej臋tno艣ci przyw贸dcze i zarz膮dzania zespo艂em nie s膮 istotnym elementem kszta艂cenia przysz艂ych potencjalnych lider贸w i cz艂onk贸w zespo艂贸w R&D. Zapytajmy ekspert贸w, co s膮dz膮 o tej szczeg贸lnej roli i jak ta rola ma si臋 do funkcjonowania w czasach kryzysu.

 

Prelekcja w j臋zyku 鈥>馃嚨馃嚤

12:15 - 13:00

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Leadership in R&D - new challenges and opportunities in difficult times

DISCUSSION PANEL

 

The literature in the leadership field covers numerous number of researches, studies and reassumed compendious. However, only a small part of them focused in the context of leadership in research and development (R&D) teams among scientists and engineers or teams working on innovations. Those authors who rise the subject highlight the specific of the scientists and engineers leadership engaged in creative work on innovation, in companies or research academic teams. Modern research projects are more and more complicated. Searching for innovations demands advanced cooperation among experts from odd teams, disciplines, institutes, countries. It could be also work on very demanding virtual teams. Parallelly leadership as well as team management skills are not regularly presented in the academic education of potential leaders and R&D team members. Let's ask an experts what do they think about this specyfic role a specially in the time of crisis.

 

Lecture in language 鈥>聽馃嚨馃嚤