Paulina Białek

Business Development Director at Expara VC, Head of Expara VirTech Global Accelerator

🇵🇱

Paulina jest dyrektorem ds. rozwoju biznesu w Expara — funduszu Venture Capital z Singapuru. Obecnie zarządza Expara VirTech Global Accelerator — trzymiesięcznym programem akceleracyjnym online dedykowanym startupom opracowującym rozwiązania technologiczne dla świata po pandemii. Jest założycielką i Prezesem międzynarodowej fundacji Lotus League zajmującej się nawiązywaniem współpracy między przedsiębiorcami z Europy i Azji w celu wymiany wiedzy i doświadczeń między dwoma kontynentami, a także promowania rynków azjatyckich jako kierunku ekspansji dla firm technologicznych.

🇺🇸 

Paulina is a Business Development Director at Expara – Singapore VC. Currently, she manages the Expara VirTech Global Accelerator - a three-month online acceleration program dedicated to startups developing tech-solutions for a post-pandemic world. She founded and currently serves as a President to an international foundation called Lotus League on establishing cooperation between entrepreneurs from Europe and Asia to provide the exchange of knowledge and experience between two continents, as well as to promote Asian markets as a direction of expansion for European technological companies.

9:45 -10:30

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Disruptive technologies

PANEL DYSKUSYJNY

 

Technologie dysruptywne zmieniają bieg rzeki. Ustalone na rynku sposoby działania przestają mieć znaczenie - zaczyna się nowa era. Kto by nie chciał stworzyć takiego rewolucyjnego rozwiązania. Tylko, że to temat bardzo złożony. Chcemy pochylić się nad tym zagadnieniem i porozmawiać o tym jak w praktyce wygląda droga do tak zaawansowanego celu.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:30

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Disruptive technologies

DISCUSSION PANEL

 

Disruptive technologies alter the course of the river. The methods of operation established in the market cease to matter - a new era begins. Who wouldn't want to create such a revolutionary solution. Only it is a very complex topic. We want to focus on this issue and discuss how the road to such an advanced goal looks in practice.

 

Lecture in language —> 🇵🇱