Piotr S. Sulikowski

Board Member - National R&D Center, Top 500 Innovator, Prof of IT & Business, VC Expert, President's Expert on HiTech, TopMinds Coorganizer

🇵🇱

Informatyk i ekonomista/menedżer. Kształcił się na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Stanford University. Staże m.in. w IBM TJ Watson Research Center, Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy i Komisji Europejskiej. Był ekspertem ds. nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Działa w funduszach inwestycyjnych i consultingu, wspiera startupy i prowadzi Szkołę Orłów ZUT. Inicjator, mentor i organizator programu mentoringowego Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta TopMinds. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

🇺🇸 

IT professional and economist/manager. Studied at Technical University of Szczecin, University of Szczecin and Stanford University. Trained at IBM TJ Watson Research Center, Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy and European Commission. Worked as the President’s Expert on New Technologies and Innovation at the Chancellery of the President of Poland. Works with investment funds and consulting companies, supports startups, and manages the Highfliers School at the West Pomeranian University of Technology. Initiator, mentor and organizer of the Top 500 Innovators and Fulbright Commission TopMinds mentoring program. Board Member of National Center for Research and Development.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱